V edycja konferencji naukowej "Opieka paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat"

Image
24 października 2019 roku o godzinie 9.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie odbędzie się V edycja konferencji naukowej Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat, w tym roku pod hasłem „Jesteś ważny do ostatniej chwili życia – opieka hospicyjna dla wszystkich?”.

Jak co roku konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących nieść bezinteresowną pomoc cierpiącym: naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, doktorantów, studentów, wolontariuszy, organizacji społecznych i pozarządowych oraz innych osób zaangażowanych lub zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną. Konferencji towarzyszą panele dyskusyjne i warsztaty.Udział w Konferencji oraz warsztatach wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.paliatywna.uj.edu.pl/

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie oraz Samorząd Studentów UJ. Stało się już tradycją, że sympozjum zbiega się w czasie z obchodzonym od kilkunastu lat w drugą sobotę października Światowym Dniem Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Jest to dzień działań na rzecz wspierania hospicjów i zespołów opieki paliatywnej w wielu krajach. Jego celami są: zwiększanie dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej, zrozumienia potrzeb medycznych, społecznych, praktycznych i duchowych osób żyjących z chorobą ograniczającą życie ich i ich rodzin oraz zebranie funduszy na opiekę hospicyjną. W 2019 roku tematem Światowego Dnia jest „Moja opieka, moje prawo”. Został on wybrany w celu ukazania, że społeczeństwo może wymagać opieki paliatywnej i wpływać na decydentów, aby priorytetowo traktowali finansowanie opieki paliatywnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Temat ten niesie również zachętę dla społeczeństwa do włączania się w wolontariat hospicyjny, który zapewnia wsparcie chorym w przeżywaniu ostatniego okresu życia. Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej jest organizowany przez komitet Worldwide Hospice Palliative Care Alliance oraz organizacje opieki hospicyjneji paliatywnej, które uczestniczą w procesie rozwoju opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie.

Podczas V edycji konferencji zostaną omówione między innymi następujące kwestie: czy lepiej leczyć ból w domu czy w szpitalu, czy podstawowa opieka paliatywna powinna być dostępna dla wszystkich i z jakimi problemami się boryka, jakie przeszkody napotykają osoby sprawujące tę opiekę – pielęgniarki i wolontariusze. Przybliżone też zostaną prawne aspekty tej, często niedocenianej, gałęzi medycyny.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy, którzy w formularzu zgłoszeniowym wyrażą taką prośbę, otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a lekarzom zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych za udział w konferencji oraz 9 punktów za udział w konferencji i wybranym warsztacie.

Załączniki:
1. Zaproszenie wraz z program Konferencji
2. Informacja o Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

http://www.hospicjum.krakow.pl/hospicjum/kursy/zaproszenie_konf_uj_2019.pdf
http://www.hospicjum.krakow.pl/hospicjum/kursy/informacja_hospicjum_sw_lazarza_konf_uj_2019.doc