Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia obejmuje chorych z zaawansowaną chorobą, potrzebujących konsultacji lekarza (udzielanych ambulatoryjnie lub w domu chorego, zwykle nie częściej niż raz w tygodniu) w celu opanowywania dokuczliwych objawów.

Do rejestracji chorego konieczne są:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk skierowania do pobrania)
 • dostępne kopie dokumentacji medycznej.

Zgłoszenia można dokonać:
 • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, ul. Fatimska 17.
 • pisemnie – ww. dokumenty należy przesłać na nr faksu 12 641 46 59

Informacja: tel. 12 641 46 55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów