Szkolenia doskonalące z opieki paliatywnej 2003-2019 w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
Nowości w opiece paliatywnej i hospicyjnej - szkolenia doskonalące

Naukowe spotkania doskonalące skierowane do lekarzy, pielęgniarek, psychologów i fizjoterapeutów zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną. Kontynuacja cyklu konferencji szkoleniowych organizowanych od 2003 r. w Hospicjum im. św. Łazarza, poświęconych przedstawieniu wybranych artykułów z wiodących czasopism medycznych oraz dyskusji uczestników w oparciu o doświadczenia własne.

Za udział w spotkaniu lekarze otrzymują 3pkt edukacyjne oraz dyplom MCKP UJ.

Terminy w 2019 r.:  12 lutego, 9 kwietnia, 11 czerwca, 17 września i 12 listopada; w godzinach 1330 – 1545. Szczegółowy program dostępny będzie na stronie internetowej Hospicjum z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 
Serdecznie zapraszam,
dr med. Tomasz Grądalski

 

Program spotkania 12 lutego:

1. mgr psychologii Anna Mazur: Domowa opieka paliatywna - co decyduje o jej jakości? 
(30 min)

2. lek. Alicja Hołoń: Transfuzje krwi w opiece hospicyjnej - rekomendacje praktyczne. 
(30 min)

3. dr med. Tomasz Grądalski:

- Jak postępować gdy wcześniejsze oczekiwania pacjenta obecnie kolidują z jego dobrem?

- Paracenteza w wodobrzuszu na oddziale dziennym

- Zastosowanie opioidów w bólu neuropatycznym

- Nieopioidowe leki analgetyczne w opiece paliatywnej

- Systemowo podawana lignokaina vs. morfina w bólu niedokrwiennym

- Niepożądane działania leków w opiece paliatywnej