Szkolenia doskonalące z opieki paliatywnej 2003-2018 w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
Zapraszam na spotkania naukowe skierowane do lekarzy, pielęgniarek, psychologów i fizjoterapeutów zainteresowanych medycyną paliatywną, dla poszerzania wiedzy w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe w publikacjach medycznych, także z wykorzystaniem własnych doświadczeń klinicznych. Szkolenia we wtorki od 13.30 do 15.30 w następujących terminach: 6 lutego, 10 kwietnia, 12 czerwca, 11 września i 13 listopada (szczegółowy program na stronie z kilkudniowym wyprzedzeniem).

dr Tomasz Grądalski
 
Program spotkania 6 lutego 2018 r.
 
1. Postępowanie w duszności związanej z POChP
2. Domowa opieka hospicyjna – przegląd badań 2000-2016
3. Dokonywanie bilansu życia chorych u kresu
4. Uwięźnięcie nerwów skórnych brzucha
5. Krioablacja z cementoplastyką zmian przerzutowych w kościach
6. Zindywidualizowany cel terapeutyczny w analgezji
7. Leczenie końca życia niezgodne z preferencjami chorych
8. Ciągłe leczenie inotropowe w niewydolności serca
9. Postrzeganie sedacji paliatywnej przez specjalistów
10. Skuteczność leczenia dekompresyjnego kręgosłupa
11. Trafność w ocenie prognozy przeżycia przez lekarzy
12. Czynniki modyfikujące częstość umierania w domu
13. Leczenie infekcji w zaawansowanym otępieniu
14. Skuteczność haloperidolu w nudnościach
15. Ocena opieki nocnej w hospicjum domowym
16. Opieka paliatywna w chorobie Parkinsona