Pomoc Psychologiczna
Po zakończeniu leczenia przyczynowego i kwalifikacji chorego do opieki paliatywnej chory i jego rodzina zmagają się z trudnymi przeżyciami. Po objęciu opieką przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie mogą oni korzystać z pomocy psychologicznej, która polega na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, przygotowywaniu do poważnych konsekwencji choroby oraz trosce o zapewnienie komfortu psychicznego.

Psychologowie, w zależności od istniejących potrzeb, spotykają się z chorymi przebywającymi na Oddziale Stacjonarnym oraz będącymi pacjentami Hospicjum Domowego. Szczególną troską otaczani są pacjenci w okresie przekazywania złych wiadomości na temat stanu zdrowia i rokowania.

Rodziny mogą liczyć na pomoc psychologa m.in. w odreagowaniu negatywnych emocji, w zrozumieniu zachodzących zmian, w przygotowywaniu dorosłych i dzieci do pożegnania z bliską osobą. Po odejściu chorego osieroceni mogą nadal korzystać ze wsparcia. Adresowane są dla nich spotkania prowadzone przez psychologa oraz wolontariuszy.

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów