Hospicjum Domowe

W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby,  przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia.

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, których opieka powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Hospicjum domowe obejmuje opieką chorych zamieszkujących Kraków, Piekary, Kryspinów, Balice, Szczyglice, Rząska, Modlniczka, Modlnica, Pękowice, Zielonki, Węgrzce, Batowice, Raciborowice, Zastów, Prusy, Sulechów, Dojazdów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Głęboka, Karniów oraz Czulice.

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę – osoby opiekującej się nim. Zwykle obejmuje się opieką chorych, którym może być zapewniona opieka domowa w oparciu o pomoc najbliższych.

Do rejestracji chorego konieczne są:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk skierowania do pobrania),
 • dostępne kopie dokumentacji medycznej.

Dodatkowo prosimy o przyniesienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne chorego.

Zgłoszenia można dokonać:
 • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400, ul. Fatimska 17.
 • pisemnie – ww. dokumenty należy przesłać na nr faksu 12 641 46 59

Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie i inni) wraz z przeszkolonymi wolontariuszami. Lekarz odwiedza chorego przeciętnie co kilka dni, pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków. Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę.

Informacja: tel. 12 641 46 55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Wniosek (skierowanie) do pobrania 

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów