Hospicjum Domowe

W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby,  przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby, jak też osierocenia.

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i postępującą chorobą, wymagający systematycznej opieki pielęgniarskiej, których opieka powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Warunkiem przyjęcia do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli na proponowaną opiekę – osoby opiekującej się nim.

Do rejestracji chorego konieczne są:
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk skierowania do pobrania),
 • dostępne kopie dokumentacji medycznej.


Zgłoszenia można dokonać:
 • osobiście – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, ul. Fatimska 17.  • pisemnie – ww. dokumenty należy przesłać na nr faksu 12 641 46 59

Opiekę sprawuje interdyscyplinarny zespół pracowników medycznych (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie i inni) wraz z przeszkolonymi wolontariuszami. Lekarz odwiedza chorego przeciętnie co kilka dni, pielęgniarki spotykają się z chorym częściej, w razie potrzeby nawet codziennie. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych i wyjaśniają sposób podawania leków. Chorzy objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę.

Informacja: tel. 12 641 46 55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Wniosek (skierowanie) do pobrania 

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów