Co jest celem opieki hospicyjnej?
Opieka hospicyjna ma na celu:
  • poprawę jakości życia chorych osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego,
  • aktywizację do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby,
  • uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego,
  • wspomaganie rodziny  i  przyjaciół w ich wysiłku towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia,
  • pomoc bliskim w przeżyciu okresu żałoby.

 Zobacz też:
Komu pomaga Hospicjum?
Kto ponosi koszty opieki hospicyjnej?