Projekt grantowy " Wolontariat - sens życia" zakończenie drugiego etapu
W dniu 30 czerwca br. zakończył się drugi etap projektu grantowego „Wolontariat-Sens Życia” rozpoczętego w dniu 1 stycznia br., realizowanego we współpracy z Województwem Małopolskim.
W okresie trwania tej części projektu udało się zrealizować zamierzone wcześniej zadania,
a przede wszystkim popularyzowanie wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu Hospicjum św. Łazarza oraz kontynuowana była współpraca ze szkołami
i przedszkolami, mająca na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los chorych
i niepełnosprawnych oraz osób starszych z możliwością włączania się w działania pomocowe i wolontariat akcyjny.
W ramach propagowania wolontariatu sukcesywnie rozprowadzano folder o wolontariacie, wydano płytę „Wolontariat-sens życia”, którą następnie wykorzystywano na pogadankach w szkołach i spotkaniach wśród seniorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W celu pogłębiania współpracy z placówkami oświatowymi został m.in. wydany specjalny „Biuletyn Wolontariusza” o wolontariacie dla młodzieży szkolnej, wydano zakładkę do książek oraz zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży pt.„List od wolontariusza” na temat pomocy drugiemu człowiekowi.
Cieszymy się, że stale powiększa się grono ludzi dobrej woli. Wspomniany projekt przyczynił się do pogłębienia informacji o wolontariacie i zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat opieki nad ludźmi przebywającymi pod opieką Hospicjum św. Łazarza.

 
Image
"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”