Projekt grantowy " Wolontariat - sens życia" - drugi etap
Projekt grantowy " Wolontariat - sens życia" realizacja drugiego etapu

Od stycznia 2014 roku realizujemy drugi etap rozpoczętego w dniu 1 lipca br. projektu grantowego, którego zadaniem jest promocja i organizacja wolontariatu „Wolontariat - Sens Życia”, realizowanego we współpracy z Województwem Małopolskim.

Wolontariat rozpatrywany, jako sens życia może być punktem odniesienia w refleksji nad istnieniem człowieka. Współczesne podejmowanie wyzwań i trudności związanych z wolontariatem staje się coraz częściej wszechobecne i bardzo potrzebne. W tworzeniu projektów ofiarności społecznej trzeba także uwzględnić przekazywanie pozytywnych doświadczeń w hospicyjnej wspólnocie wolontariuszy i poza hospicjum, jak również informowanie społeczeństwa o zagadnieniach wartości płynącej ze służby potrzebującym.

Wolontariat w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie umożliwia osobom w różnym wieku włączenie się do zespołu wolontariuszy pragnącego ofiarować cząstkę siebie chorym objętym opieką.

Realizacja grantu będzie kontynuowana w dwóch zadaniach: popularyzację wolontariatu w ośrodkach edukacyjnych oraz współpracę ze szkołami i przedszkolami mającą na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los chorych i niepełnosprawnych oraz starszych. Odbędą się również spotkania, na których ludzie dobrej woli zapraszani będą do działań pomocowych i wolontariatu akcyjnego.

 
Image
"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”