Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pomoc w uzyskaniu dokumentacji zapewnia sekretariat medyczny Hospicjum ul. Fatimska 17 (parter pokój nr 127),  tel.: 012 641 46 59, fax.: 012 641 46 59, e-mail:sekretariat@hospicjum.org.

Proponujemy przykładowy formularz zgłoszeniowy  (pobierz tutaj formularz wniosku)

Odbiór dokumentacji z dowodem tożsamości osoby wnioskującej.