"Wolontariat - sens życia"

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” realizuje projekt grantowy pt. „Wolontariat - sens życia” mający na celu promocję i organizację wolontariatu. Realizację projektu wspiera finansowo Województwo Małopolskie.

Wolontariat jest ważnym elementem budowania solidarności międzyludzkiej oraz więzi społecznej i dbanie o tworzenie zespołów ludzi wrażliwych na problemy drugiego człowieka, potrzebującego pomocy jest istotnym wyzwaniem naszych czasów.Od trzydziestu lat Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” stara się realizować powyższe zadanie poprzez prowadzenie różnych form wolontariatu, służącego choremu, niepełnosprawnemu i starszemu człowiekowi. W działania wolontaryjne Towarzystwo stara się włączyć osoby w różnym wieku, także młodzież szkolną. Poprzez podjęty projekt „Wolontariat - sens życia” Towarzystwo pragnie pokazać jeszcze pełniej społeczeństwu Krakowa i Powiatu Krakowskiego czym jest wolontariat, jaką budzi radość, a także jak jest pomocny w odnalezieniu sensu ludzkiego życia. Ważnym zadaniem podjętym w ramach tego projektu jest również dotarcie do jak największej liczby szkół celem nawiązania wzajemnej współpracy dla uwrażliwiania dzieci i młodzież na los potrzebujących i ukazanie im możliwości włączanie się w działania pomocowe.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 23 782,88 zł, Urząd Marszałkowski wspiera jego realizację kwotą 13 995,00 zł, wkład finansowy Towarzystwa wynosi 6 037,88 zł natomiast wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 3 750,00 zł.


Image
"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”