Cele Statutowe Towarzystwa

Powstałe w 1981 r Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza, realizuje swoje statutowe cele:

1. Celem Towarzystwa jest:

 • niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

2. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.

3. Towarzystwo propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

Pobierz Statut Towarzystwa 

 


Pomoc hospicyjna jest kierowana do pacjenta przez następujące jednostki Ośrodka Opieki Hospicyjnej:

 • Oddział Stacjonarny (43 łóżka)
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej,
 • Hospicjum Domowe,
 • Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego,
 • Zespół Opieki Długoterminowej,
 • Zespół Wsparcia Osieroconych.

Opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny.

W opiece hospicyjnej znaczącą role pełni wolontariat, poprzez swoją bezinteresowną pomoc ofiarowywaną choremu i rodzinie w bezpośredniej posłudze pacjentowi jak i poprzez wykonywanie wielu prac administracyjnych i organizacyjnych związanych ze zdobywaniem funduszy na prowadzenie tej opieki.

Opieka hospicyjna jest finansowana w większości przez Członków i Przyjaciół Towarzystwa. Część środków jest pozyskiwana z NFZ, z funduszy grantowych Gminy Kraków oraz programów prowadzonych przez Zarząd ("Pola Nadziei" i Kwesta Listopadowa), jak również z działalności Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.