Przebudowa Hospicjum
Przebudowa pomieszczeń budynku
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie
w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów -
etap I, II i III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013 
"Fundusze Europejskie dla Małopolski"
 
 
Zobacz przebieg prac