Sprawozdanie za 2010 rok

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

 

2. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok z działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”