Szkolne Kluby Przyjaciół Żonkila

Image
Od pierwszej edycji krakowskich Pól Nadziei Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie szkół z dużym zaangażowaniem włączyli się w żonkilową kampanię Hospicjum św. Łazarza biorąc udział w kwestach, konkursach i pogadankach. Ten coroczny pozytywny odzew dał impuls do zainicjowania  w roku obchodów 10 – lecia żonkilowej akcji projektu Szkolnych Klubów Przyjaciół Żonkila.

Żonkilowe Kluby mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży idei opieki hospicyjnej, uwrażliwianie na problemy związane z utratą zdrowia i problemy chorych w najbliższym otoczeniu, a także włączanie młodzieży w programy realizowane przez Towarzystwo takie jak Pola Nadziei, Kwesta Listopadowa, „Wolontariat z żonkilem w tle...” i inne. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do zakładania Żonkilowych Klubów.


Bliższe informacje: 012 640 22 90, 012 641 46 66,
e-mail: polanadziei@hospicjum.org

Pobierz formularz zgłoszenia Szkolnego Klubu przyjaciół Żonkila

Pobierz Regulamin Klubowy