Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 
 
Advertisement
| Poradnia Paliatywna | Hospicjum Domowe | Oddział Stacjonarny | Poradnia Obrzęku | Pomoc Psychologiczna | Wsparcie Osieroconych | Skierowanie |
Start
Opieka hospicyjna
O nas
Możesz nam pomóc
Wolontariat
Żonkilowe Szkoły
Klub dra J. Deszcza
Kursy, szkolenia
Kontakt
Konta Bankowe
Sprawozdanie
Granty 2014
- - - - - - -
Patient's admissions
Patientenaufnahme

polanadziei2008-gora-logo 
 

Towarzystwo
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
im. św. Łazarza"
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
KRS 0000048149
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429 

 aukcja_ludzie
About us
 
 

 

Poradnia Obrzęku Limfatycznego - zabiegi rehabilitacyjne nie są refundowane przez NFZ PDF Drukuj Email
Działająca w Hospicjum Poradnia Obrzęku Limfatycznego, od 1992 roku pomaga pacjentom zmagającym się z tym nieuleczalnym schorzeniem.

Szanowny Pacjencie jeśli podejrzewasz, że obrzęk limfatyczny to także Twój problem ważne jest abyś zapoznał się z podstawowymi informacjami na jego temat. Niewydolność naczyń limfatycznych, w wyniku której powstaje obrzęk, jest schorzeniem przewlekłym. Znaczy to, że do końca życia będziesz musiał  stosować się do kilku  zaleceń oraz wprowadzić modyfikacje w codziennym życiu. Należy też zdawać sobie sprawę z postępującego charakteru choroby. Dlatego też nie sposób przecenić Twojego udziału w leczeniu, który po pierwsze polega na zaakceptowaniu długotrwałego leczenia a po drugie wymaga  konsekwencji i wytrwałości w zaplanowanym postępowaniu.

KORZYSTANIE  Z  FIZJOTERAPII
w Poradni Obrzęku Limfatycznego Hospicjum im. św. Łazarza
– informacja dla pacjentów
  • rejestracja
rejestracja dokonywana jest osobiście, telefonicznie (tel. 12 688 14 17
lub 12 641 46 59), w  godz.: 800 - 1400 korespondencyjnie (drogą elektroniczną: obrzek@hospicjum.org lub pocztową) albo za pośrednictwem osoby trzeciej
  • rodzaje wizyt
konsultacyjna - zwykle pierwsza wizyta przed rozpoczęciem właściwych zabiegów - planowanie  fizjoterapii,  czas trwania ok. 60 min, (wymagana konsultacja onkologa lub specjalisty chorób naczyń)
fizjoterapeutyczna – zwykle w serii, codziennie, przez kilka dni
(ok. 30-60 min.)
kontrolna – ocena terapii, dobór/wymiana produktu uciskowego
(ok 30 min)
interwencyjna – w razie wystąpienia powikłań obrzęku (ok 30-60 min)
  • kwalifikacja do zabiegów
Na wizycie konsultacyjnej terapeuta określa wskazania i rodzaj terapii
na podstawie konsultacji, dokumentacji, zebranego wywiadu choroby
i badania – po uzgodnieniu pacjent otrzymuje termin kolejnej wizyty.
  • zmiany terminów –  na prośbę pacjenta możliwe jest przesunięcie terminu zaplanowanej wizyty w ramach dostępnych wolnych miejsc – nie zgłoszenie się zgodnie z wyznaczonym terminem skutkuje anulowaniem zaplanowanych zabiegów.
  • dokument tożsamości  – jest wymagany przy rejestracji i na każdej wizycie
  • punktualność – prosimy o punktualne zgłaszanie się zgodnie z wyznaczonym terminem – pacjenci zgłaszający się z opóźnieniem mogą nie zostać przyjęci

Ponowne dostarczenie konsultacji specjalisty chorób naczyń lub onkologa jest wymagane gdy czas jaki upłynął od ostatniej wizyty przekroczy 2 lata. Informacje o prawach pacjenta udostępniają fizjoterapeuci w Poradni.
Zabiegi dla chorych są bezpłatne, finansowane ze środków TPCH Hospicjum im. św. Łazarza (z wyjątkiem ponoszonych przez pacjentów kosztów zakupu produktów uciskowych) – prosimy o wspieranie finansowe Hospicjum.


Informacje dodatkowe:
zabiegi rehabilitacyjne nie są refundowane przez NFZ  mimo to są bezpłatne dla wszystkich chorych. Prosimy w miarę możliwości o wsparcie poprzez datek do puszki znajdującej się w Naszej Poradni,
poradnia nie obejmuje leczeniem chorych z ranami przewlekłymi, np. w wyniku niewydolności żylnej,
koszt bandaży koniecznych do przeprowadzenia terapii oraz dobieranych w Poradni produktów uciskowych pokrywa  pacjent,
podczas bandażowania konieczne jest noszenie ubrań z luźniejszymi rękawami bądź nogawkami, ewentualnie luźnego obuwia,
schemat bandażowania kończyny górnej- klik
schemat bandażowania kończyny dolnej -klik
jak wygląda poradnia –galeria – klik


Zapraszamy#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

1.Kwalifikację do leczenia fizjoterapeutycznego w Poradni.

•polegającą na ocenie przez rehabilitanta -pacjenta skierowanego przez lekarza prowadzącego (onkolog , angiolog chirurg naczyniowy )
•a w razie wątpliwości terapeutycznych także lekarskiej konsultacji limfologicznej ( we wtorki od 9.30-11 – we wcześniej uzgodnionym terminie. w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej

2.Specjalistyczne zabiegi  z zakresu kompleksowej terapii przeciworzękowej.

•ręczny drenaż limfatyczny,
•wielowarstwowe bandażowanie (kompresjoterapię),
•terapia ruchowa wraz z ćwiczeniami oddechowymi,
•edukacja pacjenta w zakresie właściwej pielęgnacja skóry,


3.Fizjoterapię uzupełniającą.

•przerywana kompresja pneumatyczna,
•bandażowanie z wykorzystaniem mobidermu,
•kinesiotaping,

4.Indywidualny dobór produktu uciskowego.

•standardowego
•szytego na miarę

5.Okresowe kontrole- minimum raz na pół roku.

6.Edukację w zakresie profilaktyki i autoterapii.

Leczenie obrzęku limfatycznego :Ze względu na małą skuteczność leczenia farmakologicznego oraz obarczonego dużym ryzykiem powikłań leczenia operacyjnego to właśnie fizjoterapia jest najwłaściwszym sposobem postępowania w  terapii obrzęku chłonnego. Skuteczność poszczególnych elementów  kompleksowej terapii przeciwobrzękowej poparta jest licznymi badaniami i uznana na całym świecie. Dodatkowo wykonywane zabiegi są bezpieczne i stosunkowo łatwe do zastosowania.

Drenaż limfatyczny zabieg fizjoterapeutyczny, którego zasada opiera się na wykonywaniu przez terapeutę delikatnej i powolnej kombinacją ruchów okrężnych, obrotowych i pompujących w obrębie tułowia i obrzękniętych tkanek.

Wielowarstwowe bandażowanie ręki/nogi bandażami o krótkiej rozciągliwości to zabieg polegający na nałożeniu na warstwę sprasowanej waty kilku warstw napiętego bandaża, w którym chory pozostaje przez około 23h.

Terapia ruchowa wraz z ćwiczeniami oddechowymi- w trakcie aktywności ruchowej (ćwiczenia samowspomagane kończyn górnych, trening na rowku stacjonarnym ) połączonej z kompresją  działanie pompy mięśniowej ułatwia skuteczniejsze odprowadzenie chłonki z obrzękniętych kończyn.

Kompresjoterapia pneumatyczna - cykliczne napełnianie się powietrzem specjalnego rękawa w ustalonej kolejności.

Kinesiotaping –  polegający  na użyciu samoprzylepnych taśm, które działają na powierzchowny układ powięziowy usprawniając  przepływ chłonki

Postępowanie rehabilitacyjne w  Poradni :
U chorych, u których nie prowadzono wcześniej fizjoterapii obejmuje:

I. Profilaktykę(zapobieganie wystąpieniu obrzęku ) w grupie ryzyka (tj chorzy po leczeniu operacyjnym raka piersi, po zabiegach operacyjnych z  usunięciem węzłów pachowych, pachwinowych, szyjnych )- bez widocznego obrzęku.                                                              

•w okresie wczesnym (do ok. 3 mies. od uszkodzenia układu chłonnego):
-drenaż limfatyczny tułowia i kończyny
-ćwiczenia oddechowe i fizyczne (czynne i wspomagane)
-nauka autodrenażu
-zalecenie systematycznego wykonywania 2x dziennie ćwiczeń i autodrenażu

•w okresie późnym (po 3 mies.):
-nauka autodrenażu
-zalecenie systematycznego wykonywania 2x dziennie ćwiczeń i autodrenażu

II. Terapię u chorych z rozwiniętym obrzękiem chłonnym:
  Z podziałem na dwa etapy postępowania:

•postępowanie intensywne(którego celem jest maksymalne zredukowanie obrzęku.) ustalane jest w oparciu o wywiad przeprowadzony podczas pierwszej
wizyty, który pozwoli ustalić  przyczyny obrzęku (.Takie rozpoznanie pozwoli na dobranie indywidualnego schematu leczenia.
-zazwyczaj trwa od 1-2 tygodni.
-w pierwszym i ostatnim dniu terapii wykonywane są pomiary objętości kończyn.
-intensywny etap leczenia kończy się doborem produktu uciskowego (rękaw, rękawiczka, podkolanówka, pończocha) który ma za zadanie utrzymywać osiągnięte efekty leczenia.

•leczenie podtrzymujące, (którego jest nauczenie  chorego (rodziny, opiekuna) samodzielnego utrzymania uzyskanego efektu.)
-po zakończeniu intensywnego etapu leczenia zaleca się noszenie dostosowanych indywidualnie produktów uciskowych minimum przez kilkanaście godzin w ciągu dnia z przerwą nocną.
-standardowo pierwsza kontrola skuteczności leczenia podtrzymującego planowana jest po 2 miesiącach.
-efekt leczenia w dużej mierze zależy od systematycznego wypełniania zaleceń terapeutów i przestrzegania przez chorych zasad profilaktyki związanych z pielęgnacją skóry, unikania nadmiernego wysiłku fizycznego oraz narażenia na urazy.

 Niezależnie od wyznaczonych terminów należy niezwłocznie zadzwonić i umówić się na wizytę w przypadku:

•uszkodzenia produktu uciskowego,
•nagłego pogorszenia obrzęku,
•objawów stanu zapalnego (gorączka, zaczerwienienie,)


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Klauzula Informacyjna

dla Pacjentów

 
Komu pomaga Hospicjum?
Co jest celem opieki?
Kto ponosi koszty?
 
Jednostki Hospicjum

Konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Skierowanie do Hospicjum

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

bsi assurance mark iso 9001 keyb

 
 
 
 
   

Przebudowa Hospicjum

2009-2011

logo_malopolski wersja8

nsspr_wariant dodatkowy

unia

 

Hospicjum św. Łazarza

Gościmy
Odwiedza nas 1 gość

© 2020 Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.