Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 
 
Advertisement
| Poradnia Paliatywna | Hospicjum Domowe | Oddział Stacjonarny | Poradnia Obrzęku | Pomoc Psychologiczna | Wsparcie Osieroconych | Skierowanie |
Start
Opieka hospicyjna
O nas
Możesz nam pomóc
Wolontariat
Żonkilowe Szkoły
Klub dra J. Deszcza
Kursy, szkolenia
Kontakt
Konta Bankowe
Sprawozdanie
Granty 2014
- - - - - - -
Patient's admissions
Patientenaufnahme

polanadziei2008-gora-logo 
 

Towarzystwo
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
im. św. Łazarza"
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
KRS 0000048149
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429 

 aukcja_ludzie
About us
 
 

 

Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego - zabiegi rehabilitacyjne nie są refundowane przez NFZ PDF Drukuj Email
Poradnia obejmuje fizjoterapią chorych z uszkodzeniem układu limfatycznego (chłonnego). Jest ono najczęściej konsekwencją leczenia choroby nowotworowej, infekcji i urazów. W konsekwencji powstaje obrzęk chłonny, który jest schorzeniem przewlekłym, wymagającym stosowania odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych. Nie mniej ważna jest także konsekwencja i wytrwałość w przestrzeganiu otrzymanych zaleceń.

Poradnia nie obejmuje leczeniem chorych z obrzękami o innej przyczynie niż zastoinowa niewydolność chłonna, będących konsekwencją np. przewlekłej niewydolności żylnej, niewydolności serca, wątroby, nerek, itp.


Zasady rejestracji i kwalifikacji do leczenia

  • Pacjent może zarejestrować się osobiście lub, za pośrednictwem osoby trzeciej w Hospicjum w godz.: 800 - 1400. Możliwa jest także rejestracja drogą elektroniczną: sekretariat@hospicjum.org.
  • Rejestracja obejmuje dostarczenie dokumentacji medycznej, dotyczącej występującego obrzęku, wraz z wypełnionym wywiadem chorobowym (DRUK TUTAJ) [LINK do wywiadu chorobowego do kwalifikacji], na podstawie których dokonuje się wstępnej kwalifikacji do objęcia leczeniem.
  • Informacje o wyniku kwalifikacji można uzyskiwać w sekretariacie Hospicjum, w godz.: 800 - 1400, tel. 12 6414659.


Zasady terapii

Po wstępnym zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia, na pierwszej wizycie w tut. Poradni, fizjoterapeuta ustali wspólny plan postępowania, który może obejmować:
  • edukację w zakresie kompresjoterapii (bandażowania, noszenia produktów uciskowych)
  • dobór ćwiczeń fizycznych
  • fizjoterapię opartą na kompresjoterapii,
  • konsultacje oceniające efekty wprowadzonego postępowania.

Wskazane jest aby pacjent zgłaszał się do tut. Poradni razem z osobą uczącą się sposobu bandażowania – celem samodzielnego bandażowania w domu.

Osoby zakwalifikowane do terapii powinny zgłaszać się w luźnym ubraniu (zabandażowana kończyna ma znacznie większe wymiary) a w przypadku obrzęku kończyny dolnej – również z obuwiem o odpowiednio większym rozmiarze.

Zabiegi są finansowane wyłącznie ze środków TPCh Hospicjum im. św. Łazarza - dla chorych są one bezpłatne (z wyjątkiem ponoszonych przez pacjentów kosztów zakupu produktów uciskowych, które stanowią własność pacjenta).

Prosimy o wspieranie finansowe działalności Poradni.


Zasady refundacji wyrobów medycznych

Osoby z bardzo zaawansowanym obrzękiem, kończynami o nietypowym kształcie i wymiarach, które po terapii z użyciem bandaży będą wymagać refundowanych produktów uciskowych (płaskodzianych z krytym szwem), podlegają procedurze refundacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pacjenci powinni w kolejności:
1. otrzymać zaświadczenie o przebytej rehabilitacji obrzęku limfatycznego i otrzymać receptę na refundowany produkt (np. w tut. Poradni),
2. ubiegać się o zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne od lekarza, specjalisty chirurgii naczyniowej, angiologia lub rehabilitacji medycznej,
3. z wypełnionym i podpisanym ww. zleceniem udać się do punktu (sklepu rehabilitacyjnego) oferującego odpowiednie produkty i mającego aktualną umowę z NFZ na ich realizację.

Istotne jest, aby czas od zakończenia rehabilitacji do uzyskania refundowanego produktu był jak najkrótszy (optymalnie do 1 tygodnia) – dlatego sugerujemy wcześniejsze zaplanowanie terminu konsultacji u ww. specjalisty w czasie odpowiadającym terminowi planowanej rehabilitacji.

Osoby z wyznaczonym terminem terapii, które z ważnych przyczyn nie zdołają ustalić terminu ww. konsultacji specjalisty proszone są o zgłoszenie tego faktu celem przełożenia rozpoczęcia rehabilitacji.

Orientacyjny koszt produktów uciskowych:
produkty do bandażowania jednej całej kończyny (jednorazowy zakup)  ~50-100 zł
produkty do bandażowania części jednej kończyny (jednorazowy zakup)  ~50 zł
standardowy produkt uciskowy k górnej (wymiana co 6-12 miesięcy)  ~120-500 zł
standardowy produkt uciskowy k dolnej (wymiana co 6-12 miesięcy)  ~120-300 zł
produkt uciskowy szyty na miarę bez refundacji NFZ ~400-1000 zł
zniżka refundacyjna(raz do roku) na produkt szyty na miarę do 70% ceny detalicznej.

aktualizacja 13 lutego 2020 r.
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Klauzula Informacyjna

dla Pacjentów

 
Komu pomaga Hospicjum?
Co jest celem opieki?
Kto ponosi koszty?
 
Jednostki Hospicjum

Konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Skierowanie do Hospicjum

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

bsi assurance mark iso 9001 keyb

 
 
 
 
   

Przebudowa Hospicjum

2009-2011

logo_malopolski wersja8

nsspr_wariant dodatkowy

unia

 

Hospicjum św. Łazarza

Gościmy

© 2020 Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.