Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 
 
Advertisement
| Poradnia Paliatywna | Hospicjum Domowe | Oddział Stacjonarny | Poradnia Obrzęku | Pomoc Psychologiczna | Wsparcie Osieroconych | Skierowanie |
Start
Opieka hospicyjna
O nas
Możesz nam pomóc
Wolontariat
Żonkilowe Szkoły
Klub dra J. Deszcza
Kursy, szkolenia
Kontakt
Konta Bankowe
Sprawozdanie
Granty 2014
- - - - - - -
Patient's admissions
Patientenaufnahme

polanadziei2008-gora-logo 
 

Towarzystwo
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
im. św. Łazarza"
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
KRS 0000048149
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429 

 aukcja_ludzie
About us
 
 

 

Doroczne spotkanie "Żonkilowych Hospicjów" PDF Drukuj Email

INFORMACJA O KAMPANII POLA NADZIEI 2009
na podstawie przesłanych sprawozdań uczestników Pól Nadziei akcji 2008/2009

W ogólnopolskiej kampanii Pól Nadziei 2008/2009 wzięły udział 46 Hospicja.  Wśród nich były Hospicja, które prowadzą kampanię od rozpoczęcia edycji ogólnopolskiej oraz te, które dołączyły w ostatnim roku.
W 2002 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie ogłosiło ogólnopolski program Pól Nadziei dla polskich pozarządowych organizacji hospicyjnych. W pierwszej edycji 2002/2003 uczestniczyło 7 Hospicjów. W kolejnych latach dołączały następne, tak aby w siódmej edycji 2008/2009 osiągnąć liczbę 46 hospicjów.

Liczba hospicjów biorących udział w poszczególnych kampaniach:
2003- 7
2004 - 17
2005 - 28
2006 - 26
2007- 31
2008- 38
2009 - 46

W Polsce w bieżącym roku działa 140 pozarządowych non – profitowych Hospicjów. W kampanii Pól Nadziei 2008/2009 uczestniczyło 32%. Każdego roku pod koniec czerwca, po przeprowadzonej kampanii, Hospicja spotykają się razem, aby podzielić się doświadczeniami oraz zademonstrować, ilustrowane przeźroczami, sprawozdania z prowadzonych działań. W obecnym roku powyższe spotkanie odbyło się w piątek 26 i w sobotę 27 czerwca. Ze swej strony TPCH Hospicjum św. Łazarza stara się, w trakcie wspólnych spotkań, organizować szkolenia, dotyczące pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe oraz przepisów prawnych obowiązujących przy  prowadzeniu zbiórek pieniężnych, organizowaniu imprez w parkach czy ogrodach, przemarszów ulicami miast, czy kwestowaniu w instytucjach. W tym roku tematem szkolenia była ewaluacja. Do Krakowa przyjechało 63 osoby z 36 Hospicjów (78% liczby hospicjów biorących udział w kampanii 2008/2009).

Zapoznając się z przedstawionymi pięknymi sprawozdaniami zarówno multimedialnymi, jak i przesłanymi na prośbę organizatorów drogą mailową można było zauważyć wiele nowych ciekawych elementów:

Główne działania wielu zespołów skupiały się głównie nie na pozyskiwaniu funduszy ale na współpracy ze szkołami w ramach prowadzonych wspólnie programów edukacyjnych. Programy były realizowane zarówno przez nauczycieli jak i pracowników Hospicjów oraz młodzież. Oto niektóre z działań:
 • W Chorzowskim Hospicjum wyszedł piękny album „Rozmowy” zawierający zdjęcia z Hospicjum.
 • W Częstochowie przemarsz żonkilowy prowadził zespół „Pipes and Drums”.
 • W Dębicy w Polach Nadziei uczestniczyło 203 nauczycieli i 727 wolontariuszy. Odbyły się trzy spotkania dla nauczycieli. Zostały opracowane przez Hospicjum konspekty na lekcje wychowawcze i katechezy.
 • Elbląg prowadził akcję żonkilową w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.
 • Hospicjum ks. E.Dutkiewicza w Gdańsku przeprowadziło 30 prelekcji w szkołach.
 • Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim nadal pracuje przy pomocy wybranych i przeszkolonych Ambasadorów Nadziei – 31 osób, którzy w ramach programu „Z nadzieją jest nam do twarzy – razem bezpieczniej” opracowywali i przeprowadzali akcje Pól Nadziei.  
 • W Hospicjum im. Ks. E.Dutkiewicza w Jastrzębiu Zdroju w ramach Pól Nadziei przygotowano przedstawienie „Taniec życia”.
 • W Nidzicy w program żonkilowy pisania listów do chorego zaangażowali się nauczyciele, którzy przy okazji omawiania zasad pisania listów omawiali ideę  opieki hospicyjnej.
 • Hospicjum św. Józefa w Ostrowie Wielkopolskim realizowało projekt „Szkoła przyjazna hospicjum”, współpracując z szkolnymi kołami wolontariuszy.
 • W Hospicjum Domowym w Pucku odbył się plener „Anioły ku nadziei”.
 • Hospicjum w Żorach przeprowadziło szkolny konkurs rysunkowy „Kwiaty dla Jana Pawła II”, w szkołach prowadzono także prelekcje – „Jesteśmy dla innych”.   

W trakcie dyskusji dzielono się uwagami. Główne uwagi odnośnie prowadzonej w bieżącym roku kampanii były następujące: 

1.Hospicja podkreślały przeważnie dobrą współpracę z mediami.
2.Część hospicjów uważała, że stosunek władz lokalnych do prowadzonej przez Hospicja akcji nie odznaczał się przychylnością i zaangażowaniem. W kilku hospicjach wystąpił brak wolontariuszy do akcji, ale głównie ten brak dotyczył organizatorów akcji. W części miast obserwowano małe zainteresowanie społeczeństwa organizowanymi imprezami.
3.Z prowadzonych form kampanii bardzo często występująca były przemarsze i pikniki.
4.Wszystkie Hospicja współpracowały ze szkołami. Organizowane były liczne konkursy plastyczne i pisarskie oraz tworzone ogrody żonkilowe.
5.Bardzo trudno było znaleźć sponsorów.

Wyniki finansowe kampanii, wśród hospicjów, które prowadziły kampanie przez cztery lata 2006 – 2009, wykazały stałą tendencję zwyżkową. Jedynie  wśród hospicjów, które uzyskują podczas kampanii większe środki finansowe ( ponad  100 000 zł) nie zaobserwowano zwiększonego wyniku finansowego w 2009 roku. Koszty prowadzonych kampanii kształtowały na poziomie 20%, w stosunku do osiąganych przychodów. 

Na zakończenie spotkania Pola Nadziei 2008/2009 ustalono, że:
 
1.Jesienną akcję sadzenia pól żonkilowych hospicja będą starały się łączyć z wydarzeniami ogólnoświatowymi, które będą miały miejsce w drugą sobotę października – 10.X.2009 - VOICES FOR HOSPICES i WORLD HOSPICE and PALLIATIVE CARE DAY.  
2.Wybrany przez Hospicja w 2007 roku znak ogólnopolskiej kampanii żonkilowej będzie stosowany na wszystkich materiałach reklamowych i dokumentach.
3.Wykorzystanie znaków graficznych innego hospicjum musi być poprzedzone uzyskaniem zgody danego hospicjum i autora znaku.
4.Następna edycja ogólnopolskich Pól Nadziei będzie trwała – jesienne sadzenie Pól Nadziei od 5 do 17 października 2009 oraz wiosenna kampania od 14 marca do 23 maja 2010 r.
5.Wybrano temat szkolenia na następne spotkanie podsumowujące w czerwcu 2010 r. – „Jak prowadzić kampanię Pól Nadziei”
6.Uznano również, że należy udoskonalić przepływ informacji pomiędzy hospicjami podczas kampanii Pól Nadziei poprzez zamieszczanie informacji z poszczególnych hospicjów także na stronie Forum Hospicjów Polskich oraz w Liście Hospicyjnym.
7.Sprawa kłopotów związanych z przeprowadzaniem Pól nadziei przez kilka hospicjów działających na jednym terenie winna być rozstrzygana lokalnie przez zainteresowanych. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Klauzula Informacyjna

dla Pacjentów

 
Komu pomaga Hospicjum?
Co jest celem opieki?
Kto ponosi koszty?
 
Jednostki Hospicjum

Konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Skierowanie do Hospicjum

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

bsi assurance mark iso 9001 keyb

 
 
 
 
  bsi assurance mark iso 14001 keyb 

Przebudowa Hospicjum

2009-2011

logo_malopolski wersja8

nsspr_wariant dodatkowy

unia

 

Hospicjum św. Łazarza

Gościmy

© 2019 Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.