Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 
 
Advertisement
| Poradnia Paliatywna | Hospicjum Domowe | Oddział Stacjonarny | Poradnia Obrzęku | Pomoc Psychologiczna | Wsparcie Osieroconych | Skierowanie |
Start
Opieka hospicyjna
O nas
Możesz nam pomóc
Wolontariat
Żonkilowe Szkoły
Klub dra J. Deszcza
Kursy, szkolenia
Kontakt
Konta Bankowe
Sprawozdanie
Granty 2014
- - - - - - -
Patient's admissions
Patientenaufnahme

polanadziei2008-gora-logo 
 

Towarzystwo
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
im. św. Łazarza"
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
KRS 0000048149
NIP 678 00 30 510
REGON 350552429 

 aukcja_ludzie
About us
 
 

 

Projekt grantowy " Wolontariat - sens życia" zakończenie drugiego etapu PDF Drukuj Email
W dniu 30 czerwca br. zakończył się drugi etap projektu grantowego „Wolontariat-Sens Życia” rozpoczętego w dniu 1 stycznia br., realizowanego we współpracy z Województwem Małopolskim.
W okresie trwania tej części projektu udało się zrealizować zamierzone wcześniej zadania,
a przede wszystkim popularyzowanie wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu Hospicjum św. Łazarza oraz kontynuowana była współpraca ze szkołami
i przedszkolami, mająca na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los chorych
i niepełnosprawnych oraz osób starszych z możliwością włączania się w działania pomocowe i wolontariat akcyjny.
W ramach propagowania wolontariatu sukcesywnie rozprowadzano folder o wolontariacie, wydano płytę „Wolontariat-sens życia”, którą następnie wykorzystywano na pogadankach w szkołach i spotkaniach wśród seniorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W celu pogłębiania współpracy z placówkami oświatowymi został m.in. wydany specjalny „Biuletyn Wolontariusza” o wolontariacie dla młodzieży szkolnej, wydano zakładkę do książek oraz zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży pt.„List od wolontariusza” na temat pomocy drugiemu człowiekowi.
Cieszymy się, że stale powiększa się grono ludzi dobrej woli. Wspomniany projekt przyczynił się do pogłębienia informacji o wolontariacie i zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat opieki nad ludźmi przebywającymi pod opieką Hospicjum św. Łazarza.

 
Image
"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 
Projekt pt. "Hospicyjny Klub Seniora" PDF Drukuj Email

Image
Od dnia 20 maja 2014 r., dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizujemy w hospicjum projekt pt. „HOSPICYJNY KLUB SENIORA”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, przeżywających trudną sytuację osamotnienia, spowodowaną utratą bliskiej osoby oraz osób, których okres pracy zawodowej zakończył się, odczuwających samotność i brak sensu życia.

 

Zadanie to będzie realizowane w następujących obszarach:
I. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób osamotnionych, poprzez budowanie więzi międzyludzkich, co zapobiegnie procesowi marginalizacji ludzi starszych oraz zmniejszenie ich społecznego wykluczenia poprzez wykonywanie różnych, wspólnych prac warsztatowych i organizację wydarzeń, a także udział w pracach na rzecz hospicjum.
II. Stymulowanie seniorów do aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach mających na celu poprawę kondycji fizycznej (spacery, gimnastyka).
III. Działania z zakresu ustawicznego kształcenia, w których, oprócz stałej oferty klubowej polegającej na omawianiu i przedstawianiu zdarzeń z historii, życia osób służących chorym i organizowania różnych konkursów, zaplanowano wykłady o zdrowiu dotyczące diety seniora, sprawności umysłowej (rola mózgu) czy zmian wywołanych procesami zwyrodnieniowymi (zmiany w stawach biodrowych czy kolanowych) oraz zwiedzanie dwóch muzeów w Sukiennicach i Wieliczce.
IV. Propagowanie programu klubowego.

Uczestnicy zajęć  spotykając się raz w tygodniu, nawiązują między sobą więzi, biorą aktywnie udział w pracach hospicjum oraz wspomagają się nawzajem w chwilach trudnych: choroby czy inny wydarzeń życiowych. Towarzystwo, działając od ponad trzydziestu lat, posiada również liczną grupę wolontariuszy, z których wielu osiągnęło wiek emerytalny i nie może, ze względu na zmniejszony zasób sił fizycznych, intensywnie włączać się w opiekę nad chorymi. Z myślą również o tych osobach przygotowana została oferta klubowa na rok 2014, aby mogli uczestniczyć w pracach dających radość służenia chorym w inny sposób. W prace klubowe są zaangażowane również często inne starsze osoby, które dzięki klubowi uzyskują wiadomości gdzie i jaką pomoc może otrzymać senior.
Projekt „HOSPICYJNY KLUB SENIORA” realizowany będzie do dnia 30 listopada 2014 r. a o kolejnych wydarzeniach, związanych z jego realizacją, będziemy informować na naszej stronie w zakładce Klub dra J. Deszcza.

 
Projekt grantowy " Wolontariat - sens życia" - drugi etap PDF Drukuj Email
Projekt grantowy " Wolontariat - sens życia" realizacja drugiego etapu

Od stycznia 2014 roku realizujemy drugi etap rozpoczętego w dniu 1 lipca br. projektu grantowego, którego zadaniem jest promocja i organizacja wolontariatu „Wolontariat - Sens Życia”, realizowanego we współpracy z Województwem Małopolskim.

Wolontariat rozpatrywany, jako sens życia może być punktem odniesienia w refleksji nad istnieniem człowieka. Współczesne podejmowanie wyzwań i trudności związanych z wolontariatem staje się coraz częściej wszechobecne i bardzo potrzebne. W tworzeniu projektów ofiarności społecznej trzeba także uwzględnić przekazywanie pozytywnych doświadczeń w hospicyjnej wspólnocie wolontariuszy i poza hospicjum, jak również informowanie społeczeństwa o zagadnieniach wartości płynącej ze służby potrzebującym.

Wolontariat w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie umożliwia osobom w różnym wieku włączenie się do zespołu wolontariuszy pragnącego ofiarować cząstkę siebie chorym objętym opieką.

Realizacja grantu będzie kontynuowana w dwóch zadaniach: popularyzację wolontariatu w ośrodkach edukacyjnych oraz współpracę ze szkołami i przedszkolami mającą na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los chorych i niepełnosprawnych oraz starszych. Odbędą się również spotkania, na których ludzie dobrej woli zapraszani będą do działań pomocowych i wolontariatu akcyjnego.

 
Image
"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 
"Wolontariat - sens życia" PDF Drukuj Email

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” realizuje projekt grantowy pt. „Wolontariat - sens życia” mający na celu promocję i organizację wolontariatu. Realizację projektu wspiera finansowo Województwo Małopolskie.

Wolontariat jest ważnym elementem budowania solidarności międzyludzkiej oraz więzi społecznej i dbanie o tworzenie zespołów ludzi wrażliwych na problemy drugiego człowieka, potrzebującego pomocy jest istotnym wyzwaniem naszych czasów.Od trzydziestu lat Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” stara się realizować powyższe zadanie poprzez prowadzenie różnych form wolontariatu, służącego choremu, niepełnosprawnemu i starszemu człowiekowi. W działania wolontaryjne Towarzystwo stara się włączyć osoby w różnym wieku, także młodzież szkolną. Poprzez podjęty projekt „Wolontariat - sens życia” Towarzystwo pragnie pokazać jeszcze pełniej społeczeństwu Krakowa i Powiatu Krakowskiego czym jest wolontariat, jaką budzi radość, a także jak jest pomocny w odnalezieniu sensu ludzkiego życia. Ważnym zadaniem podjętym w ramach tego projektu jest również dotarcie do jak największej liczby szkół celem nawiązania wzajemnej współpracy dla uwrażliwiania dzieci i młodzież na los potrzebujących i ukazanie im możliwości włączanie się w działania pomocowe.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 23 782,88 zł, Urząd Marszałkowski wspiera jego realizację kwotą 13 995,00 zł, wkład finansowy Towarzystwa wynosi 6 037,88 zł natomiast wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 3 750,00 zł.


Image
"Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

Klauzula Informacyjna

dla Pacjentów

 
Komu pomaga Hospicjum?
Co jest celem opieki?
Kto ponosi koszty?
 
Jednostki Hospicjum

Konsultacje z medycyny paliatywnej dla lekarzy

Skierowanie do Hospicjum

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

bsi assurance mark iso 9001 keyb

 
 
 
 
   

Przebudowa Hospicjum

2009-2011

logo_malopolski wersja8

nsspr_wariant dodatkowy

unia

 

Hospicjum św. Łazarza

Gościmy

© 2020 Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.